Pravidlá hry Transporto

Transporto – kartová hra pre 2-6 hráčov

herný čas: 15 – 60 minút (záleží na dohode hráčov)

 

(Pomenovanie našej hry vychádza zo slova transport, ktoré má pôvod v starej francúžštine v slove transporter (niečo, čo preváža alebo presúva veci alebo ľudí) alebo v latinčine transportare (prenášať z jedného miesta na druhé))

 

Svet prepravy je veľmi rýchly. V ňom vyhrávajú len tí, ktorí sú najrýchlejší a najmúdrejší a prepravia najviac ľudí a tovaru.

Poďte si precvičiť, ako rýchlo dokážete rozmýšľať a konať a ukážte ostatným, že viete byť najefektívnejší! :-)

 

Cieľ hry: získať čo najviac bodov za prepravené zákazky.

 

Priebeh hry a pravidlá

Karty so zákazkami a katastrofami (žlté zo zadnej strany) sa dôkladne premiešajú a položia sa tvárou nadol.

Karty s dopravnými prostriedkami (modré zo zadnej strany) sa dôkladne premiešajú a každému hráčovi sa rozdá 5 týchto kariet tvárou dolu.

Každý hráč si prezrie svoje karty a povie, že je pripravený.

Keď sú všetci pripravení, jeden z hráčov potiahne kartu z kôpky zákaziek, rýchlo ju otočí a položí tak, aby všetci hráči na ňu mohli vidieť. Karta zákazky určuje druh a množstvo nákladu, ktorý je potrebné prepraviť. Tiež je na nej uvedený počet bodov, ktoré získa ten hráč, ktorý zákazku vybaví. Zákazky sú obodované od 1 do 10 bodov.

Druhy nákladov:

  • cestujúci
  • tovar
  • poštové zásielky
  • vedci
  • kozmonauti

 

Hráč, ktorý má pre daný náklad vyhovujúci dopravný prostriedok dostatočnej veľkosti a najrýchlejšie zo všetkých skríkne a vysloví celé slovo: „Transporto!“, vyhráva danú zákazku (dôležité je, kto prvý dokončí vyslovenie slova Transporto). Ukáže ostatným hráčom kartu dopravného prostriedku, ktorý chce využiť na vybavenie danej zákazky, aby aj ostatní mohli vidieť, že sa nemýli. Ak je to skutočne tak, vezme si k sebe kartu zákazky a na spoločnú kôpku odloží kartu dopravného prostriedku, ktorý použil na vybavenie tejto zákazky. Potiahne si vrchnú kartu z kôpky kariet s dopravnými prostriedkami a pridá si ju k ostatným kartám na ruke. Následne tento istý hráč potiahne kartu z kôpky žltých kariet, rýchlo ju otočí a položí tak, aby všetci hráči mohli na ňu vidieť.

Toto sa opakuje až do konca hry. Hra končí v momente, keď sa minie posledná žltá karta.

 

 

Ak by sa stalo, že hráč, ktorý najrýchlejšie vykríkne: „Transporto!“, ale ukáže sa, že jeho dopravný prostriedok nie je vhodný (či už druh alebo veľkosť prostriedku nie sú správne), má šancu ktorýkoľvek iný hráč, ktorý buď ako ďalší v poradí skríkol: „Transporto!“ alebo môže skríknuť dodatočne.

Hráč, ktorý skríkol „Transporto!“ alebo hoci to len začal vyslovovať a nemá na danú zákazku dopravný prostriedok, ďalšie herné kolo sa nemôže zúčastniť záujmu o zákazky. Toto pravidlo predíde tomu, aby hráči rýchlo kričali „Transporto!“ v každom kole ešte pred tým, ako uvidia otočenú kartu zákazky, a snažili sa tak predbehnúť všetkých ostatných.

Ak by sa stalo, že sa hráči nevedia dohodnúť, kto skôr skríkol Transporto!, danú zákazku získa ten, kto má na ňu väčší dopravný prostriedok (to znamená, ktorý uvezie viac daného nákladu) – aby sa predišlo podvádzaniu, hráči pred seba položia tvárou dolu kartu toho prostriedku, ktorý chceli použiť. Keď toto urobia všetci, ktorých sa to týka, obrátia položené karty a porovnajú ich. Ak by ani to nevyriešilo situáciu, zákazka prepadáva a musí sa ťahať nová.

Ak by nastala situácia, že pre danú zákazku nikto z hráčov nemá vyhovujúci dopravný prostriedok alebo len skrátka nie je o ňu záujem, hráč, ktorý otáčal danú zákazku, ju dá bokom a otočí ďalšiu v poradí z kôpky žltých kariet.

 

Katastrofy

Počas hry môže občas dôjsť ku katastrofe – karty katastrof zo zadnej strany vyzerajú rovnako ako karty so zákazkami (sú žlté) a sú medzi nimi aj zamiešané, ale z vnútornej strany majú tmavé sfarbenie a obrázok a popis katastrofy. Ten hráč, ktorý obracal kartu z kôpky žltých kariet, nahlas pre všetkých prečíta danú katastrofu.

Všetci hráči, ktorých sa táto katastrofa týka, musia vykonať to, čo sa píše na karte.

Ak sa katastrofa týka nejakého typu dopravných prostriedkov, tak pre lepšiu orientáciu je na karte katastrofy ikonka typu dopravných prostriedkov, ktorých sa daná katastrofa týka. Ak sa rovnaká ikonka nachádza na karte dopravného prostriedku, katastrofa sa ho týka.

Následne ten hráč, ktorý čítal katastrofu, obráti ďalšiu žltú kartu a hra pokračuje ďalej.

 

Dopravné prostriedky – bližšie informácie

Vždy, keď niekto použije alebo príde o dopravný prostriedok, si pred začatím ďalšieho kola z kôpky kariet s dopravnými prostriedkami (modré karty) doplní svoje modré karty do počtu 5.

Dopravné prostriedky sa nelíšia len druhom, ale aj rôznymi veľkosťami. Napríklad sa objaví zákazka na prepravu 8 ľudí, ktorí chcú cestovať. Ak hráč má na ruke dopravný prostriedok, ktorý uvezie len 4 cestujúcich, nemôže túto zákazku vybaviť. A opačne, ak by mal prostriedok, ktorý uvezie 100 ľudí, a použil by ho na prepravenie týchto 8, možno by ho bol mohol použiť na väčšiu zákazku v niektorom z ďalších kôl a získať tak omnoho viac bodov. Je na hráčovi, ako sa rozhodne.

Podobný princíp platí aj pri preprave tovaru. Hráči preto musia šikovne rozmýšľať a čo najlepšie využívať svoje dopravné prostriedky. Zároveň musia byť hráči všímaví, pretože napríklad pri raketopláne by mohli očakávať prepravu kozmonautov, ale v tomto prípade sú to vedci, ktorí vo vesmíre vykonávajú vedeckú prácu.

Ak by sa minuli všetky dopravné prostriedky, kôpka už použitých prostriedkov sa zamieša a pripraví sa hlavou dolu pre ďalšie použitie a môže sa z nej opäť ťahať.

 

Koniec hry

Hra končí v momente, keď sa minú všetky karty zákaziek. Vtedy si hráči spočítajú body zo svojich zákaziek, ktoré sa im podarilo vybaviť. Na každej karte zákazky je uvedený počet bodov. Celkový počet bodov určuje poradie hráčov. Prvé miesto vyhráva ten hráč, ktorý získal najviac bodov.

Výhodou tejto hry je, že vyhráva každý hráč, ktorému sa podarili získať aspoň nejaké body a dosiahol tomu príslušné umiestnenie. Úplne prehráva len ten hráč, ktorý nevybavil žiadnu zákazku.

 

Poznámky

  1. Ak hráte hru s mladšími hráčmi alebo sami niečo nepoznáte, vyhľadajte si to a vysvetlite to aj mladším hráčom. Pomôžete sebe aj im mať z tejto hry ešte väčšiu zábavu a navyše sa splní aj jeden z účelov hry: „Učiť sa formou hry.“
  2. Dĺžka hry sa dá skrátiť tým, že pred začiatkom sa pripraví menší počet žltých kariet so zákazkami.
  3. Dĺžka hry sa dá stanoviť aj tak, že hráči sa napr. dohodnú, že hra bude trvať 20 minút a po uplynutí času sa skončí a zrátajú sa body. Je jedno, koľko zákaziek sa stihlo.
  4. Náročnosť hry sa dá znížiť tým, že pred začiatkom sa dajú buď všetky alebo iba niektoré karty s katastrofami nabok. Prípadne sa aj nechajú v kôpke kariet, ale nebudú platiť, keď sa objavia, a bude sa pokračovať v hre ďalej.
  5. Ak by neustále dochádzalo k nedorozumeniam, kto rýchlejšie skríkol: „Transporto!“, môžete skúsiť hrať tak, že namiesto kričania hodíte na obrátenú kartu zákazky svoju kartu s dopravným prostriedkom, ktorý chcete použiť na jej vybavenie. Danú zákazku získava ten hráč, ktorého karta so správnym dopravným prostriedkom dopadla na zákazku ako prvá. Nevýhodou tohto spôsobu hry je, že bude dochádzať k odhaľovaniu dopravných prostriedkov, ktoré máte na ruke.